• Op werkdagen voor 16:00 besteld, volgende werkdag in huis
  • In 3 termijnen betalen mogelijk!
  • Winkel in Rotterdam!
  • Al 15 jaar de beste kwaliteit

DIsclaimer

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door Rayonics B.V. Rayonics B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten, tarieven en berekeningen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en je kunt er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen risico van de gebruiker. 

Vrijwaring

De maker en eigenaar (Rayonics B.V.) accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor geleden (gevolg)schade ten gevolgen het gebruik van van aangeschafte producten via rayonics.nl. Naast aanspraak voor bovenstaande accepteren wij geen aansprakelijkheid voor alle andere gevolgen van het kijken naar en gebruiken van onze site en/of de door ons geleverde producten. 

Persoonlijke mening
Teksten en publicaties berusten op de persoonlijke mening de eigenaar. Aangezien niemand de waarheid in pacht heeft pretenderen wij ook niets meer dan het geven van een persoonlijke mening. Behandel deze teksten dus niet als waarheden, maar als een persoonlijke mening. Ook indien wij van het woord “advies” afgeleide begrippen hebben, gaat het uitsluitend om een persoonlijke mening.

Fouten
In onze publicaties kunnen fouten zitten. Fouten kunnen onder andere ontstaan door incorrecte bronnen of verkeerde interpretatie van bronnen. Daarbij sluiten we elke andere manier van het maken van fouten niet uit.

Hyperlinks naar andere websites
Als je via deze internetsite door middel van een hyperlink een pagina raadpleegt van derden dan wordt deze informatie verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Rayonics.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Onvolledigheid
Onze publicaties kunnen onvolledig zijn. De auteurs houden zich het recht voor om op basis van eigen visie een selectie te maken van de beschikbare informatie om deze te publiceren. Daarbij kunnen ook onze bronnen onvolledig zijn.

Tijd van publicatie
Late of helemaal geen publicatie. Hierdoor kan informatie niet meer actueel of zelfs in het geheel niet meer van toepassing kan zijn.

Bereikbaarheid
Onze website kan tijdelijk of definitief offline zijn.

© Copyright
De op deze website afgebeelde teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal en logo's zijn eigendom van of in licentie bij rayonics.nl. Deze worden tevens beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor privégebruik. 

© Copyright 2010-2020 Rayonics B.V.